Pomnik Wojciecha Bartosza Głowackiego we Lwowie odrestaurowany

06-12-2016

Fot. Anna Sztymelska-Karczewska

Fot. Anna Sztymelska-Karczewska

Fot. Anna Sztymelska-Karczewska

Fot. Anna Sztymelska-Karczewska

Fot. Anna Sztymelska-Karczewska

Fot. Anna Sztymelska-Karczewska

Fot. Anna Sztymelska-Karczewska

Fot. Anna Sztymelska-Karczewska

 

We Lwowie zakończyły się prace konserwatorskie przy pomniku Wojciecha Bartosza Głowackiego (1756-1794), bohatera powstania kościuszkowskiego. Renowację prowadziła Fundacja Dziedzictwa Kulturowego pod nadzorem i z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ostatnie dzieło Juliana Markowskiego

Pomnik wodza kosynierów uroczyście odsłonięto 8 lipca 1906 roku w parku przy rogatce Łyczakowskiej, który otrzymał wówczas nazwę Parku Głowackiego. Został wykonany przez Grzegorza Kuźniewicza (1871-1948), według projektu wybitnego polskiego rzeźbiarza Juliana Markowskiego (1846-1903). Był to ostatni pomnik zaprojektowany przez Markowskiego, który zmarł, nie dokończywszy dzieła.

Przetrwał władzę sowiecką, niszczony w latach 90.

Pomnik przetrwał sowiecką władzę Lwowa. Niestety, w latach 90. XX wieku był często dewastowany. Przed kilkunastu laty poddano go ratunkowym pracom konserwatorskim. Ponieważ została usunięta i nie zachowała się oryginalna tablica z 1906 r., zastąpiono ją wtedy nową, z powtórzoną inskrypcją „Bartoszowi Głowackiemu, bohaterowi spod Racławic, mieszczanie - rękodzielnicy we Lwowie MCMV” wykutą już dwóch językach – polskim i ukraińskim. Podjęte wówczas prace na krótko jednak powstrzymały degradację upamiętnienia.

Kolejny lwowski pomnik odrestaurowany z funduszy MKiDN

Zachowany w przestrzeni miejskiej Lwowa pomnik wodza kosynierów jest cennym obiektem polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie. Dlatego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęto decyzję o zabezpieczeniu funduszy na prace konserwatorskie, których organizacją zajęła się Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Powierzyła je Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Po likwidacji ROPWiM zadanie realizowane przez fundację nadzorował już bezpośrednio Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN. Prace konserwatorskie przeprowadził w 2016 r. zespół pod kierunkiem Anny Sztymelskiej-Karczewskiej.

To kolejny już lwowski pomnik odrestaurowany w ostatnich latach z funduszy polskiego resortu kultury, po renowacji upamiętnień: Jana Kilińskiego w Parku Stryjskim oraz Teofila Wiśniowskiego i Józefa Kapuścińskiego na Górce Straceńczej na Kleparowie.powrót