Pomniki Historii są źródłem tożsamości narodowej

30-06-2011

Pomniki Historii są źródłem tożsamości narodowej – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski podczas środowego Forum Debaty Publicznej.

Wzmocnienie marki Pomnika Historii, wyróżnienia nadawanego przez Prezydenta RP oraz wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału to temat spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski”.

Pomniki Historii są źródłem tożsamości narodowej

Zdaniem prezydenta, rozmowa o Pomnikach Historii jest ważna z punktu widzenia nowoczesnego patriotyzmu.

- Jesteśmy na etapie mało zaawansowanego myślenia o tym, co można i co powinno się zrobić w zakresie kształtowania nowoczesnego patriotyzmu. Polacy mają to do siebie, że pewnie łatwiej im akceptować propozycje nowoczesnego patriotyzmu wyrażającego się w patriotyzmie pracy, szacunku do państwa, do prawa – mówił Bronisław Komorowski.

- W społeczeństwach, które z trudem się wybijały na własną wolność, niezależność, traciły tę wolność, traciły państwowość – a my jesteśmy takim społeczeństwem – ludzkie emocje, marzenia skupiają się wokół symboli – zaznaczył.

Celem dyskusji jest rozpoczęcie prac nad efektywnym, nowoczesnym systemem ochrony Pomników Historii. Od 1994 roku do chwili obecnej Prezydent RP wpisał 43 obiekty na listę Pomników Historii. Uznanie przez Prezydenta RP obiektu za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi, parkowi kulturowemu szczególnej, prestiżowej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej.

W środowej debacie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, a także eksperci.powrót