Ponad 3 tys. delegatów na Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji

21-08-2017

Światowy Kongres Bibliotek i InformacjiFot. Maciej Sikorski

Światowy Kongres Bibliotek i InformacjiFot. Maciej Sikorski

Światowy Kongres Bibliotek i InformacjiFot. Maciej Sikorski

Światowy Kongres Bibliotek i InformacjiFot. Maciej Sikorski

Światowy Kongres Bibliotek i InformacjiFot. Maciej Sikorski

Światowy Kongres Bibliotek i InformacjiFot. Maciej Sikorski

Światowy Kongres Bibliotek i InformacjiFot. Maciej Sikorski

Światowy Kongres Bibliotek i InformacjiFot. Maciej Sikorski

Ponad 3 tys. delegatów ze 120 krajów uczestniczy w rozpoczętym 20 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji. „Potrzebujemy bibliotek, by mieć bardziej wykształconych obywateli, którzy będą umieli dzięki temu bardziej niezależnie myśleć” – powiedział podczas ceremonii otwarcia wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński.

Wicepremier podkreślił, że w czasach tak szybkiego technologicznego rozwoju, szybkiego przepływu informacji w mediach i internecie „coraz trudniej jest odróżnić prawdę od fałszu”, dlatego tak ważna jest umiejętność niezależnego myślenia, a rośnie przy tym rola bibliotek i bibliotekarzy.

Prof. Gliński powiedział, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera rozwój czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek i bibliotecznej infrastruktury, a te zadania zostały również ujęte w planie odpowiedzialnego rozwoju realizowanym przez rząd.

„Mam nadzieję, że społeczna solidarność oraz siła bibliotek to recepta na pokój oraz odpowiedzialną przyszłość” - podkreślił wicepremier Gliński.

Minister kultury dodał, że stałe wsparcie finansowe na rozwój – szczególnie lokalnych bibliotek – zaplanowane jest już do 2030 r.

W związku z odbywającym się we Wrocławiu kongresem IFLA, minister kultury przyznał stypendia konferencyjne bibliotekarzom bibliotek publicznych, aby umożliwić im zapoznanie się ze światowymi trendami współczesnego bibliotekarstwa. Stypendia w wysokości 3 tys. zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pełnej opłaty rejestracyjnej. Przeprowadzono dwa nabory konkursu – w styczniu i kwietniu br. Stypendium otrzymało 38 osób. Z grupą stypendystów wicepremier Piotr Gliński spotkał się 20 sierpnia br. we wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza.

247 sesji plenarnych, warsztatów, prezentacji

Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) odbywa się we wrocławskiej w Hali Stulecia. Do 25 sierpnia br. zaplanowano 247 sesji plenarnych, warsztatów, prezentacji, które poprowadzi ponad 100 specjalistów.

IFLA jest niezależną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową, która reprezentuje interesy bibliotek i ich użytkowników. Jest jedyną międzynarodową organizacją bibliotekarską, zrzesza ponad 1400 członków w 140 krajach. IFLA została założona w Edynburgu w 1927 roku – w tym roku świętuje 90. rok swojej działalności. Siedziba organizacji znajduje się w budynkach Biblioteki Królewskiej w Hadze.

Celem działalności IFLA jest poprawa dostępu do informacji i zasobów dziedzictwa kulturowego dla globalnej społeczności bez względu na obywatelstwo, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, płeć, położenie geograficzne, język, przekonania polityczne, rasę czy religię. Kluczowe inicjatywy dotyczą dostępu do treści w formie cyfrowej, międzynarodowego przywództwa w obszarze bibliotek i informacji, zwiększania zasięgu organizacji, dziedzictwa kulturowego i wielojęzyczności.

/źródło: MKiDN, PAP/powrót