Ponad 500 mln zł kredytów trafi do polskich małych i średnich przedsiębiorstw z sektora kultury i sektora kreatywnego

27-09-2018

na zdjęciu premier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu premier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu przedstawiciele BGK i EFI oraz premier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu przedstawiciele BGK i EFI fot. Danuta Matloch

na zdjęciu przedstawiciele BGK i EFI oraz premier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu przedstawiciele BGK i EFI oraz minister Lewandowskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu przedstawiciele BGK i EFI oraz premier Glińskifot. Danuta Matloch

 

Europejski Fundusz Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego w obecności wicepremiera, ministra kultury porof. Piotra Glińskiego podpisały dziś umowę regwarancji w unijnym programie „Kreatywna Europa”. Program jest skierowany do polskich firm działających w sektorach kultury i kreatywnym, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredytów z gwarancją Kreatywna Europa będą udzielać banki, które podpiszą umowy o współpracy z BGK. Bank planuje podpisać umowy do końca roku.

Dzięki podpisanej umowie prawie 3 tysiące polskich firm z branż takich jak np.: design, sztuki wizualne, architektura, branża wydawnicza, muzyczna i kulturalna, będzie mogło łatwiej pozyskać kredyt na prowadzenie lub rozwój swojej działalności. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami Kreatywna Europa może wynieść 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat. Umowa jest realizowana z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem tzw. Planu Junckera.

Podczas konferencji prasowej wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, podkreślił, że podpisana umowa po raz pierwszy otwiera sektor finansów na sektory kreatywne w takim zakresie.

- Do tej pory nie było żadnego mechanizmu finansowania zwrotnego skierowanego specjalnie do sektora kultury i sektora kreatywnego. Przedsiębiorstwa kreatywne musiały ubiegać się o kredyty na tych samych zasadach, co podmioty innych sektorów gospodarki, mimo że ich specyfika jest odmienna – powiedział premier Gliński.

Wśród barier w rozwoju tego sektora szef resortu kultury wymienił m.in. kwestię kompetencji przedstawicieli branż kreatywnych w zakresie komunikacji z sektorem finansowym i biznesu oraz niską znajomość sektora branż kreatywnych po stronie sektora finansowego.

- Sektor branż kreatywnych jest bardzo zróżnicowany, obejmuje m.in. design, sztuki wizualne, architekturę, branżę wydawniczą, ochronę zabytków i wiele innych. Natomiast siła ekonomiczna sektora kreatywnego jest równa sektorowi górniczemu, który uchodzi za symbol polskiej gospodarki – zaznaczył.

Roger Havenith, wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, podkreślił, że jest to pierwsza umowa w ramach tego programu w Polsce i będzie obejmowała swoim zasięgiem cały kraj, ponieważ BGK ma wielu współpracowników. Dodał również, że osobom prowadzącym działalność zaoferowano dużo lepsze warunki gwarancji, ponieważ BGK podniesie stopę gwarancyjną z typowych 60 proc. do 80 proc., co oznacza finansowanie na lepszych warunkach.

- Sektor kultury i kreatywny zawsze ma trudności z dostępem do finansowania z uwagi na to, że aktywa tej branży są nienamacalne. To powoduje trudności w wycenie danego przedsięwzięcia dla ewentualnego kredytodawcy – wyjaśnił wiceprezes Havenith.

 

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał wzrostu i wysokiego ryzyka, instrumenty gwarancyjne oraz mikrofinansowania, które są wyraźnie nakierowane na ten segment rynku. W tej roli EFI realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. BGK aktywnie realizuje strategiczne programy przedsiębiorczości i rozwoju.  Jest głównym inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. BGK wdraża działania mające na celu wsparcie wzrostu gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, samorządowych, eksportowych i poprzez współfinansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm. Aby pobudzić przedsiębiorczość i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, BGK oferuje szeroką paletę gwarancji we współpracy z sektorem bankowym.  

 

Instrument gwarancyjny dla sektorów kultury i kreatywnych oraz program Kreatywna Europa

Utworzony w ramach programu Kreatywna Europa instrument gwarancyjny sektorów kultury i kreatywnych jest pierwszym instrumentem inwestycyjnym UE o tak szerokim zasięgu w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Kreatywna Europa to 7-letni unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, którego budżet wynosi 1,46 miliarda euro. Jego celem jest promowanie różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego, jak również wzmacnianie konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego. Instrument zapewnia dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnego na terenie całej Europy.

 

Plan Junckera

Plan Inwestycyjny dla Europy, czyli tzw. Plan Junckera koncentruje się na zwiększaniu inwestycji w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia rozwoju poprzez lepsze wykorzystywanie nowych i istniejących zasobów finansowych, usuwanie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych.

Centralnym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który udziela gwarancji na pierwszą stratę, dzięki czemu Grupa EBI może inwestować w większą liczbę, często bardziej ryzykownych, projektów. Oczekuje się, że projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS pozwolą zmobilizować ponad 344 miliardy euro na inwestycje i wsparcie dla około 787 000 małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich 28 państwach członkowskich.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

KPK ułatwia polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostęp do preferencyjnego finansowania z UE.  We współpracy z Grupą EBI i BGK nie tylko oferuje informacje nt. instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach programów UE, ale jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy.

 powrót