Ponad 800 zgłoszeń w konkursie scenariuszowym

20-09-2016

Członkowie komisji konkursowej wraz z ministrem kultury oraz dyrektorem NCK podczas konferencji prasowej w MKiDN 13 lipca br.

 

811 wniosków z pomysłami na scenariusze filmów fabularnych z zakresu historii Polski wpłynęło do Narodowego Centrum Kultury w związku z konkursem stypendialnym, ogłoszonym przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego w lipcu br. Nabór wniosków zakończył się 12 września br. Obecnie trwa czytanie, ocena i selekcja projektów.

Według wstępnej oceny komisji, poziom nadesłanych prac jest wysoki. Pomysły na scenariusze filmowe dotyczą wszystkich epok historii Polski – począwszy od panowania pierwszych Piastów aż do współczesności. Autorzy przedstawiają nieznanych dotąd szeroko polskich bohaterów, jak również historie grup i warstw społecznych.

Stypendia

W pierwszym etapie konkursu dziesięcioosobowa komisja pod przewodnictwem scenarzysty, Jarosława Sokoła, wyłoni do pięćdziesięciu autorów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 3 tys. zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie treatmentu (zarysu) scenariusza filmu.

W drugim etapie konkursu, spośród stworzonych treatmentów wyłonionych zostanie do 5 stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 50 tys. zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej treatment, pełnego scenariusza filmu.

Stypendia przyznawane są decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium w pierwszym etapie konkursu zapadnie w terminie do 21 października 2016 r., w drugim etapie - do 20 grudnia 2016 r.

To pierwszy taki konkurs

Jest to pierwszy otwarty konkurs na scenariusz filmu fabularnego z zakresu historii Polski. Jego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z Działem Edukacji NCK: tel. (22) 444 10 21, , e-mail: konkurs@nck(dot)pl.powrót