Ponad dwa miliony widzów na spektaklach w polskich teatrach

01-04-2011

Około 27 tys. przedstawień zagrano w minionym sezonie na scenach polskich teatrów. Obejrzało je ponad dwa mln osób. Tak wynika z danych zamieszczonych w publikacji "Teatr w Polsce”, dotyczącej sezonu 2009/2010. Publikację opracował Instytut Teatralny przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda teatr w Polsce. Polski teatr to trochę chaos, ze względu na bardzo różne w nim formy działania, zarówno instytucjonalne jak i społeczne. Uporządkowanie tego chaosu nie jest prostym zadaniem; zakwalifikowanie teatralnej działalności w jakiekolwiek ramy, tabele, struktury jest trudne. Nasza publikacja jest próbą zbadania tej niestandardowej struktury " – tłumaczy szefowa Pracowni Dokumentacji Teatru w IT Dorota Buchwald.

Ze statystyk Instytutu Teatralnego wynika, że w sezonie 2009/10 działało w Polsce 599 teatrów o różnym statusie i podległości organizacyjnej. 92 z nich określiło się jako teatry dramatyczne, 32 jako teatry muzyczne, 52 jako lalkowe, 66 jako teatry tańca i ruchu. Aż 357 scen zakwalifikowało się jako "inne", nie dające się ściśle zakwalifikować do żadnej z kategorii.

"Okazuje się, że większość twórców nie umie się odnaleźć  w kategoriach, które zaproponowaliśmy. Myślę, że jest to sygnał dla badaczy teatru, aby spróbować zastanowić się nad nowymi określeniami" - ocenił dyrektor Instytutu Teatralnego Maciej Nowak.

Po raz pierwszy spróbowano określić status organizacyjno-finansowy wszystkich teatrów w Polsce. Instytucjonalne teatry publiczne (finansowane z funduszy państwowych i samorządowych) stanowią w tej grupie 20 proc. Są to teatry narodowe (3), marszałkowskie (44), miejskie (71) i powiatowe (2). Prywatnych teatrów w Polsce naliczono  122.

Informacje o budżecie udało się uzyskać niemal wyłącznie od teatrów publicznych; w roku budżetowym 2010 dysponowały one kwotą ok. 918 mln zł. Największym budżetem dysponowały publiczne teatry dramatyczne (w sumie ok. 450 mln zł), najmniejszym - teatry tańca i ruchu (ponad 11 mln zł).

Zbadano również tzw. mobilność teatrów i przedstawień, czyli gościnne występy teatrów w Polsce i za granicą. Jak się okazało, polskie teatry wyjeżdżając za granicę najczęściej wybierały sceny niemieckie (30 wyjazdów), francuskie (26), rosyjskie (25), czeskie (24) i włoskie (13). Najczęściej za granicę wyjeżdżały: Teatr KTO z Krakowa (16 razy) i Teatr Polski z Wrocławia (10 razy).

Spektakl, który najczęściej grany był za granicą to "Sprzedam dom, w którym już nie mogę mieszkać" Teatru KTO z Krakowa (7 razy). W Polsce teatry najczęściej przyjeżdżały do Warszawy (202 razy) i Poznania (103).

W stosunku do poprzedniego sezonu znacznie wzrosła liczba premier. W sezonie 2008/09 odnotowano ich 809, a w 2009/10 - 1193, czyli o 384 więcej. Najwięcej, aż 26, wystawiono ich 27 marca, który jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Teatru.

Teatry, w których odbyło się najwięcej premier to Teatr Wielki-Opera Narodowa (16), Wrocławski Teatr Lalek (13) i Teatr wielki im. Moniuszki w Poznaniu (13).

W tomie znajdują się także najbardziej aktualne dane teleadresowe teatrów wszystkich typów, instytucji związanych z teatrem, szkół artystycznych, festiwali, agencji, czasopism branżowych i tematycznych portali internetowych oraz możliwie najpełniejsza dokumentacja wszystkich wydarzeń (premier, repertuarów, kolejnych edycji festiwali), które odbyły się w sezonie 2009/2010.powrót