Porozumienie MKiDN i antykwariuszy w sprawie polskich strat wojennych

11-10-2013

Współpracę w zakresie wymiany informacji na temat polskich strat wojennych zakłada porozumienie między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszeniem Antykwariuszy Polskich. Szef resortu Bogdan Zdrojewski i prezes Stowarzyszenia Zuzanna Migo - Rożek podpisali dokument podczas otwarcia 11. Warszawskich Targów Sztuki.

Porozumienie MKiDN i antykwariuszy w sprawie polskich strat wojennych. Fot.: Danuta Matloch
Szef resortu Bogdan Zdrojewski i prezes Stowarzyszenia Zuzanna Migo - Rożek. Podpisanie porozumienia MKiDN i antykwariuszy w sprawie polskich strat wojennych. Fot.: Danuta Matloch

Porozumienie MKiDN i antykwariuszy w sprawie polskich strat wojennych. Fot.: Danuta Matloch
Szef resortu Bogdan Zdrojewski i prezes Stowarzyszenia Zuzanna Migo - Rożek. Podpisanie porozumienia MKiDN i antykwariuszy w sprawie polskich strat wojennych. Fot.: Danuta Matloch

Głównym celem porozumienia jest  usprawnienie komunikacji pomiędzy środowiskiem zawodowo zajmującym się obrotem działami sztuki i odpowiednim departamentem MKiDN. W przekonaniu sygnatariuszy, wzajemne informowanie się o dobrach kultury, które mogą stanowić polskie straty wojenne, jest niezbędne do ich skuteczniejszego poszukiwania i odzyskiwania.

W czasie II wojny światowej Polska utraciła dziesiątki tysięcy dóbr kultury, których los pozostaje nieznany. Niektóre z poszukiwanych zabytków na przestrzeni  lat zostało odnalezionych w kraju, jak i za granicą.

Ministerstwo Kultury od 1992 roku gromadzi dane na temat strat wojennych z terenów Polski w granicach po 1945 r. oraz podejmuje działania mające na celu ich odzyskanie. Prowadzony przez resort rejestr ruchomych dóbr kultury obejmuje blisko 63 tys. rekordów. Informacje o utraconych dziełach sztuki publikowane są w serii wydawniczej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Straty Kultury Polskiej oraz serwisie internetowym Ministerstwa kolekcje.mkidn.gov.pl. W ostatnich latach dzięki staraniom resortu oraz dokumentacji zgromadzonej w MKiDN do kraju powróciło kilkadziesiąt cennych obiektów.

Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich działa od 1997 r. Zrzesza osoby fizyczne uczestniczące w działalności gospodarczej, naukowej, popularyzatorskiej w zakresie handlu dziełami sztuki oraz przedmiotami kultury materialnej. Organizacja dokłada wszelkich starań,  by rozwijać współpracę z instytucjami, których nadrzędnym celem jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. W związku z tym propaguje i wymaga od swoich członków najwyższych standardów etycznych, jakie w tej profesji winny być stosowane.

Podpisanie porozumienia pomiędzy SAP i MKiDN stworzy dodatkową szansę na to, by przedmioty polskiego dziedzictwa kulturowego wracały do polskich zbiorów i muzeów.powrót