Porozumienie w sprawie Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Lokalnej w Supraślu

15-09-2010

Porozumienie w sprawie realizacji koncepcji Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Lokalnej w Województwie Podlaskim w latach 2010 – 2012, zostało 15 września zawarte pomiędzy: Ministrem Kultury Bogdanem Zdrojewskim, zastępcą Dyrektora NCK Katarzyną Mazurkiewicz oraz Dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Martą Szymską.

Przedmiotem porozumienia jest deklaracja współpracy w zakresie poprawy jakości uczestnictwa w kulturze na terenie województwa podlaskiego a także realizacji celów zgodnych z regulaminem rozstrzygniętego w lipcu konkursu. Jego laureatem zostało Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, które zgłosiło projekt „Gmina Supraśl: mała ojczyzna- wielki świat”. Celem programu zaprezentowanego przez CKiR jest edukacja w zakresie kultury i sztuki- ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości, integracja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, modernizacja infrastruktury oraz doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników domu kultury.powrót