Portal e-Zabytek nagrodzony

08-10-2012
Nagrodę Publiczności oraz wyróżnienie za specjalne walory funkcjonalne w konkursie Internetowa Mapa Roku 2012 otrzymał Portal Mapowy „e-Zabytek” Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Nagrody przyznano 5 października podczas seminarium na temat metodologicznych i technologicznych aspektów prezentacji rzeźby terenu na mapach topograficznych nowej generacji, które odbyło się Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Honorowy patronat nad konkursem objął Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju.

Zgłoszone projekty oceniało jury w składzie: przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich dr Joanna Bac-Bronowicz, dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK Jerzy Zieliński, Grzegorz Kurzeja (ESRI Polska), dr Paweł Kowalski (Politechnika Warszawska), dr Andrzej Głażewski (Politechnika Warszawska) oraz dr Jan Krupski (Uniwersytet Wrocławski).

Internetowa Mapa Roku to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich. W konkursie mogły uczestniczyć wyłącznie oryginalne opracowania kartograficzne polskich wykonawców, opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych. Opracowanie wyróżnione Nagrodą Publiczności, czyli portal e – Zabytek, otrzymało na okres trzech lat prawo umieszczania przy mapie informacji: Nagroda Publiczności w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich Internetowa Mapa Roku 2012.

Portal „e-Zabytek” to pierwsza w Polsce platforma informatyczna udostępniająca wszystkim zainteresowanym możliwość przeglądania w jednym miejscu różnorodnych informacji o polskich zabytkach. Za pośrednictwem Portalu będzie możliwe wyszukiwanie i przeglądanie zdjęć, modeli 3D, filmów oraz dokumentacji na temat zabytków. Dzięki platformie możliwe będzie analizowanie danych przestrzennych dotyczących zabytków wpisanych do rejestru, obiektów uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii oraz polskich miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dane przestrzenne są prezentowane zgodnie z wymogami oraz przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych określonych w ramach europejskiej dyrektywy INSPIRE.

Zapraszamy na stronę Portalu Mapowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa: http://e-zabytek.nid.pl/powrót