Posiedzenie Rady ds. Muzeów

04-03-2016

na zdjęciu: Posiedzenie Rady ds. Muzeów. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Posiedzenie Rady ds. Muzeów. fot. Danuta Matloch

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Muzeów, które odbyło się 4 marca br. w siedzibie MKiDN. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra KiDN w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa.

 

Rada wyraża opinie na temat: zagadnień polskiego muzealnictwa o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym; projektu budżetu w zakresie muzealnictwa, w części, w której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; projektów aktów normatywnych; innych zagadnień, przedkładanych pod jej obrady przez Ministra KiDN.

Rada składa się z 21 członków, w tym 10 wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 11 wybranych na zjeździe muzeów rejestrowanych.

Przewodniczącym Rady obecnej kadencji jest dr hab. Michał F. Woźniak, a jego zastępcą dr Jacek Górski.powrót