Posiedzenie Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

26-04-2017

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin wzięła udział w posiedzeniu Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Podczas spotkania podjęto między innymi uchwałę o zmianie statutu wprowadzającego postanowienia dotyczące wydawania czasopism oraz powstania Muzeum Pana Tadeusza.

Przyjęto także sprawozdanie dyrektora z działalności merytorycznej zakładu oraz sprawozdanie za wykonanie planu finansowego za rok budżetowy 2016.

Ponadto omówiono kwestie związane z budową Muzeum Książąt Lubomirskich, a także przygotowania do obchodów 200 rocznicy powstania fundacji.

 

 powrót