Posłowie jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

18-08-2011

Wzrost przychodu Funduszu Promocji Kultury wynika ze zwrotu dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, a także z oprocentowania, które ministerstwo otrzymuje z lokat funduszu.

Fundusz, który obecnie wynosi 145 mln 260 tys. zł, zgodnie z planami zwiększy się do 151 mln 402 tys. zł

Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczany jest na wspieranie m.in. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, młodych twórców i artystów, działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych, zadań projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych.powrót