Powołanie Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019

10-06-2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powołał nowy skład Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019. Kadencja Rady na okres 2009 – 2014 wygasła 29 maja br.

Minister Bogdan Zdrojewski 10 czerwca br. zatwierdził nowy skład KRB na lata 2014-2019. W skład Rady weszli:

Krajowa Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Ministra w sprawach dotyczących bibliotek. Do jej zadań należy w szczególności: opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek, koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych, stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa, opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek oraz okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej. Członków Rady minister powołuje na 5 lat.powrót