Powołanie Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019

03-07-2014

Powołanie Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019 . fot.: Danuta Matloch
Powołanie Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatra Omilanowska oraz dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej.  fot.: Danuta Matloch

Powołanie Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019 . fot.: Danuta Matloch
Powołanie Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019 . fot.: Danuta Matloch

 

Członkowie Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2014-2019 odebrali powołania z rąk Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. Uroczystość odbyła się 2 lipca br. w siedzibie MKiDN.

Skład KRB na lata 2014-2019:

Krajowa Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Ministra w sprawach dotyczących bibliotek. Do jej zadań należy w szczególności: opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek, koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych, stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa, opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek oraz okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej. Członków Rady minister powołuje na 5 lat.powrót