Powołanie szefa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

10-08-2011

Na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 10 sierpnia br. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. hab. Władysława Stępniaka.

Dr hab. Władysław Stępniak jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego Programu UNESCO Memory of the World oraz Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

Podstawowym przedmiotem jego badań są problemy międzynarodowej ochrony prawnej dóbr kultury, dzieje rozproszenia po świecie i rewindykacji archiwaliów polskich oraz problematyka udostępniania zbiorów. Jest autorem ok. 220 publikacji naukowych, w tym czterech monografii.
 powrót