Poziom czytelnictwa w Polsce- raport Biblioteki Narodowej

20-04-2017

Na zdjęciu: Stoisko z książkamifot. Danuta Matloch

Znamy już najnowsze wyniki badań czytelnictwa. Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, w 2016 r. przynajmniej jedną książkę przeczytało 37% Polaków, a 10% czytało 7 lub więcej pozycji. Jest to wynik podobny do tych z lat ubiegłych.

63% badanych nie przeczytało w ciągu ostatniego roku ani jednej książki. 16%- nie przypomina sobie, żeby czytało książkę, gazetę, czasopismo, wiadomości w sieci czy nawet tekst o objętości przynajmniej trzech stron. Ci, którzy czytali książki, najczęściej wybierali powieści Henryka Sienkiewicza i E.L. James.

Jak czytamy w raporcie Biblioteki Narodowej: w latach 2004–2008 liczba deklarujących lekturę co najmniej jednej książki w ciągu roku wyraźnie spadła. O ile przed tym okresem odsetek czytelników oscylował wokół 55%, o tyle od 2008 roku wynosi około 40%. W tym samym czasie wyraźnie zmalał odsetek czytelników intensywnych, a więc takich, którzy czytali 7 i więcej książek w ciągu roku. Spadek z poziomu około 22% do około 10–11%, a więc o połowę, potwierdza, że we wskazanym okresie dokonało się istotne zmniejszenie społecznego zasięgu książki.

Wyraźny spadek poziomu czytelnictwa nastąpił więc około dekadę temu. Na przestrzeni ostatnich 3 lat czytelnictwo w Polsce utrzymuje się na tym samym niskim poziomie, oscylując wokół 37-41 % czytających.

Rozwój czytelnictwa w Polsce jest jednym z priorytetów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort prowadzi szereg działań aby zainicjować pozytywny trend w tym obszarze. Podstawowe narzędzie realizacji polityki proczytelniczej MKiDN stanowi „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Jednym z jego elementów jest Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który ma zagwarantować możliwie jak najszerszy, wygodny i bezpłatny dostęp do książek poprzez wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego. Wsparcie finansowe przeznaczane jest na modernizację i budowę placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze (także ebooki, audiobooki i książki pisane alfabetem Braille’a), ze szczególnym uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży. Na realizację Programu Wieloletniego zostanie przeznaczone łącznie 669 mln zł.

Kolejnymi działaniami MKiDN na rzecz rozwoju czytelnictwa są Programy Ministra,
w ramach których realizowane są priorytety „Literatura”, „Promocja czytelnictwa”, „Czasopisma” i „Partnerstwo publiczno-społeczne”. W 2016 r. dofinansowanie otrzymało 171 zadań dotyczących wydawnictw książkowych oraz 72 zadania promujące czytelnictwo. W ramach programów dofinansowano ponadto 73 czasopisma kulturalne oraz 52 zadania proczytelnicze, które były realizowane przez biblioteki publiczne dla społeczności lokalnych.

Liczne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa realizują też instytucje podległe MKiDN (Instytut Książki i Biblioteka Narodowa). W ramach tych prac w 2016 r. przygotowywane były audycje promujące czytelnictwo (we współpracy z telewizją i radiem publicznym) – w roku ubiegłym dofinansowano blisko 600 audycji radiowych i telewizyjnych. Wspierano także działania promujące czytelnictwo na targach książki, festiwalach literackich oraz festiwalach muzycznych i teatralnych.

Coraz większa liczba lektur dostępnych jest bezpłatnie i legalnie w internecie dzięki programowi „Udostępnianie piśmiennictwa”. W 2016 r. zorganizowano szkolenia dla 2258 bibliotekarzy. Dla księgarzy uruchomiono Polską Akademię Księgarstwa, Ogólnopolską Bazę Księgarń oraz nowy Program Ministra pn. „Partnerstwo dla książki”. W całej Polsce powstają Dyskusyjne Kluby Książek, w których spotykają się miłośnicy książek (do końca 2016 r. działało 1512 klubów).

Szeroki zestaw działań – zwiększony w stosunku do roku ubiegłego - na rzecz rozwoju czytelnictwa został przygotowywany także na rok 2017.

 

Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku - raport

 

Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku - prezentacjapowrót