Prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

23-04-2009

25 kwietnia 2009 r. dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Jacek Miler oraz Lilia Onyszczenko, Dyrektor Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej, zainaugurują - w obecności Konsula Generalnego RP we Lwowie, Grzegorza Opalińskiego - tegoroczny, drugi sezon wspólnych, polsko-ukraińskich prac konserwatorskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

W tym roku pracami, realizowanymi przez mieszany zespół polskich i ukraińskich konserwatorów zabytków, objęte zostaną wybrane nagrobki wybitnych osób, pochowanych na lwowskiej nekropolii: malarza Artura Grottgera, ormiańskiego biskupa Izaaka Isakowicza, historyka Karola Szajnochy, ukraińskiego poety i działacza oświatowego, Markijana Szaszkewycza oraz szczególnie cenne przykłady rzeźby sepulkralnej, grób Marcelego Ciemirskiego i grobowiec rodziny Wenzlów. Prace potrwają do końca listopada 2009 r.powrót