Pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie nagrodzeni przez ministra Bogdana Zdrojewskiego

18-12-2013

118 pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami państwowymi i medalami. Wyróżnienia wręczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Uroczystość odbyła się 16 grudnia br. w siedzibie muzeum.

Pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie nagrodzeni przez ministra Bogdana Zdrojewskiego. fot.: Jacek Łagowski
Pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie nagrodzeni przez ministra Bogdana Zdrojewskiego. fot.: Jacek Łagowski

Pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie nagrodzeni przez ministra Bogdana Zdrojewskiego. fot.: Jacek Łagowski
Pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie nagrodzeni przez ministra Bogdana Zdrojewskiego. fot.: Jacek Łagowski

 Za zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków oraz popularyzacji sztuki 11 osób otrzymało Złoty Krzyż Zasługi, 19 osób – Srebrny Krzyż Zasługi, 15 osób – Brązowy Krzyż Zasługi. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, 29 pracownikom MNW wręczono Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 18 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, a 7 otrzymało Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Ponadto Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował 9 osób odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Wyróżnionych Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury i ochrony Polskiego Dziedzictwa Kulturowego zostało 10 pracowników MNW.

Uroczystość wręczenia odznaczeń i dyplomów odbyła się w obecności Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacka Olbrycha oraz Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacka Milera.

Lista nagrodzonych osób – do pobrania

Muzeum Narodowe w Warszawie, założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, to jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku znalazło ważne miejsce w planach nowego państwa i jego stolicy – Warszawy. Modernistyczny gmach, siedzibę muzeum, wzniesiono w latach  1927–1938. Dziś zbiory MNW liczą ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności, i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo. Muzeum ma cztery oddziały: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.powrót