Pracując na marginesach. Retrospektywa filmów Haruna Farockiego

20-10-2010

W osobistych rankingach wielu amatorów kina bohater listopadowej retrospektywy w ms2 mógłby być wymieniany jednym tchem obok tak prominentnych nazwisk jak Jean-Luc Godard czy Chris Marker. Mógłby, gdyby nie fakt, że wciąż pozostaje on autorem mało znanym.

Reżyser „Wideogramów rewolucji” ma na swoim koncie blisko siedemdziesiąt obrazów, od fabuł, przez filmy kompilacyjne, montażowe, dokumenty zrealizowane w poetyce kina bezpośredniego, aż po eseje filmowe. Od wielu lat jest też ważną postacią wśród artystów związanych ze sztuką wideo. Warto podkreślić, że jako twórca „pracujący na marginesach”, jak określił go niegdyś Thomas Elsaesser, Farocki nie ogranicza się do jednego medium – filmu. Jest dziennikarzem, współtwórcą niemieckiego pisma „Filmkritik”, teoretykiem mediów, archiwistą, autorem instalacji. Wszystko to czyni z niego postać niezwykle interesującą na mapie współczesnego kina, a spotkanie z jego dziełami jest wyzwaniem rzuconym widzom znudzonym zarówno komercyjną, jak i festiwalową sztampą. 

Farocki zdołał wypracować formę, która przekracza ograniczenia kina i literatury. Stylistykę klasycznego dokumentu przełamuje tu akcent poetycki, diegezę świata przedstawionego - nieoczekiwane wkroczenie autora, a zdjęcia z kamer przemysłowych przeplatają się z cytatami z wczesnego kina tworząc wielopłaszczyznowy audiowizualny krajobraz. W tę przestrzeń widz zostaje zaproszony na prawach partnera, współtworząc wyłaniające się z dzieła sensy.

Podczas retrospektywy zaprezentowanych zostanie dziesięć filmów zrealizowanych w różnych okresach twórczości reżysera, reprezentujących odmienne, często hybrydyczne gatunki i ukazujących szerokie spektrum tematów określających kino Farockiego.

Projekcjom towarzyszyć będą prelekcje i referaty zaproszonych gości, m.in. Thomasa Elsaessera, światowej sławy historyka filmu, autora eseju „Pracując na marginesach – film jako forma rozumowania”.

 

Program retrospektywy

Kuratorzy: Bartosz Zając, Łukasz Biskupski

ms2, ul. Ogrodowa 19
5.11.10.-7.11.10.powrót