Prezentacja dwóch odzyskanych obrazów Juliana Fałata

04-10-2011

"Naganka na polowaniu w Nieświeżu" i "Przed polowaniem w Rytwianach" zostały zaprezentowane 4.10. br. podczas konferencji prasowej ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. Obrazy autorstwa Juliana Fałata (1853-1929) zaginęły w czasie II wojny światowej.

"Naganka na polowaniu w Nieświeżu" i "Przed polowaniem w Rytwianach" zostały utracone w czasie II wojny światowej przez warszawskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. W 2006 r. wystawiono je na sprzedaż w nowojorskich domach aukcyjnych. Dzięki natychmiastowej interwencji MKiDN wstrzymano aukcję i podjęto działania mające na celu potwierdzenie autentyczności dzieł. Zadania tego podjął się prof. Jerzy Malinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Anna Lewandowska, konserwator dzieł sztuki (Muzeum Narodowe w Warszawie). Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji rozpoczęto rozmowy na temat zwrotu obrazów. Oba dzieła znajdowały się w posiadaniu osób prywatnych.

Prezentacja dwóch odzyskanych obrazów Juliana Fałata

Przełom w negocjacjach nastąpił w 2010 r., po włączeniu się w sprawę federalnej agencji dochodzeniowej Immigration & Customs Enforcement (ICE)[1]. Jej działania doprowadziły do zajęcia obrazów i zdeponowania ich w specjalnym klimatyzowanym pomieszczeniu w magazynie Fortress, gdzie swoje zbiory przechowują m.in. nowojorskie muzea i galerie.

Prezentacja dwóch odzyskanych obrazów Juliana Fałata

16 sierpnia br. sąd w Nowym Jorku wydał pozytywną decyzję, na mocy której obiekty zostały zwrócone Polsce. Działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzone były we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku.

22 września br. obrazy przekazano stronie polskiej. Podczas uroczystości z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego minister kultury Bogdan Zdrojewski odznaczył honorowymi odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Bonnie Goldblatt i Lennisa Barrois’a Jr.- agentów federalnej agencji dochodzeniowej Immigration & Customs Enforcement, którzy odegrali znaczącą rolę w pomyślnym zakończeniu sprawy.

Prezentacja dwóch odzyskanych obrazów Juliana Fałata

Oba obrazy trafiły już do Pracowni Konserwacji Grafiki i Pracowni Konserwacji Malarstwa Sztalugowego Muzeum Narodowego w Warszawie, ponieważ stan zachowania dzieł wymaga pilnych zabiegów konserwatorskich. Akwarela Naganka na polowaniu w Nieświeżu jest mocno pofalowana, ma liczne drobne zacieki w dolnej części i zarysowania warstwy malarskiej. Natomiast obraz Przed polowaniem w Rytwianach ma zetlałe płótno, liczne wykruszenia warstwy malarskiej oraz pożółkły werniks, widoczne są też retusze w formie przemalówek. Obraz po konserwacji zostanie oprawiony w oryginalną, zachowaną w muzeum ramę.

Odrestaurowane obrazy Juliana Fałata będą pokazane publiczności najwcześniej w Roku Jubileuszowym MNW.powrót