Prezentacja dzieł Napoleona Ordy w Muzeum na Białorusi

07-09-2017

Fot. Muzeum Narodowe w Krakowie

Już od 15 września w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białoruś w Mińsku będzie można oglądać wystawę „Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju”. Wystawa powstała staraniem Muzeum Narodowego w Krakowie i warszawskiej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku. Została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest to pierwsza tak duża prezentacja dzieł Napoleona Ordy poza Polską i pierwsza tak obszerna jego wystawa na Białorusi. Wszystkie prace pochodzą z Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie znajduje się największa kolekcja rysunków i akwarel Napoleona Ordy.

Napoleon Orda (1807–1883) należy do grona najciekawszych indywidualności polskiej sztuki XIX wieku. Artysta pozostawił ogromny dorobek – ponad 1000 rysunków i akwarel ukazujących widoki miejsc, które w latach 1840–1880 odwiedził podczas artystycznych podróży, najpierw po Francji, Nadrenii, Hiszpanii i Portugalii, potem po guberni grodzieńskiej, wołyńskiej, mińskiej, kowieńskiej, witebskiej, wileńskiej i mohylewskiej, a także Wielkim Księstwie Poznańskim, Prusach Zachodnich i Galicji.

Cechy twórczości Napoleona Ordy

Orda zwracał uwagę nie tylko na malowniczość portretowanych miejsc, ale przede wszystkim na znaczenie malowanych motywów, stąd w jego dorobku jest wiele widoków miejsc ważnych ze względów historycznych lub patriotycznych. Nie ograniczał się wyłącznie do architektury sakralnej, reprezentacyjnej czy malowniczych ruin, uwieczniał również obiekty przemysłowe – fabryki, cukrownie, młyny czy folusze.

Przypadająca w 2017 roku 210. rocznica urodzin artysty stała się okazją do przygotowania wystawy "Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju”, na której zaprezentowano 110 rysunków i akwarel ukazujących widoki miejsc ważnych pod względem historycznym i uczuciowym zarówno dla Polaków, jak i Białorusinów. Wystawę będzie można oglądać do 3 grudnia.

/Źródło: MNK, MKiDN/powrót