Prezentacja książki Inwentarz guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna

02-03-2017

Na zdjęciu: Okładka książki:  Inwentarz guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna z serii Aestorium Hereditas IIIOkładka książki: "Inwentarz guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna"

Archeologiczne bogactwo polsko-litewsko-białoruskiego dziedzictwa kulturowego wraz z opisem około 900 stanowisk archeologicznych przedstawia wydana właśnie książka Inwentarz guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna z serii Aestorium Hereditas III. Prezentacja publikacji, zrealizowanej w ramach międzynarodowego projektu Ostbalticum, odbyła się 1 marca 2017 r. w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie z udziałem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina.

W uroczystości prezentacji książki uczestniczyli także Radca Minister Ambasady Republiki Litewskiej w Warszawie Audrius Žulys, dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilnie dr Rimantas Miknys oraz autorzy publikacji.

Dodatkowo uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy Skarby z archiwum. Inwentarz archeologiczny Michała Brensztejna przygotowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie we współpracy z Instytutem Historii Litwy.

To pierwsza publikacja tego rękopisu

Niepublikowany dotąd rękopis Inwentarza guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna został wydany w grudniu 2016 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Instytutem Historii Litwy w Wilnie i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Publikacja w formie dwutomowej została wydana w trzech wersjach językowych: polskim, litewskim i niemieckim. Książka opatrzona została naukowym komentarzem i analizą międzynarodowych ekspertów z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa.

Rękopiśmienny inwentarz to unikatowe źródło wiedzy o dziejach zainteresowań przeszłością w 2 poł. XIX w. i na przełomie wieków XIX i XX. Bardzo wiele danych źródłowych, zawartych w tym inwentarzu, nigdy nie znalazło się w obiegu naukowym, dlatego publikacja tego rękopisu chroni od zapomnienia tamten obszar rubieży Rzeczypospolitej.

Projekt Ostbalticum

Głównym obszarem zainteresowania projektu Ostbalticum jest wschodnia strefa Bałtyku, szczególnie godna uwagi ze względów archeologicznych i historycznych. Projekt polega m.in. na rekonstrukcji i udostępnieniu zniszczonych, zagubionych i rozproszonych w wyniku II wojny światowej zbiorów muzealnych z państw tego regionu. Dotychczas opublikowane dwa tomy z serii Aestorium Hereditas przywróciły do obiegu publicznego i naukowego część archeologicznego dziedzictwa dawnych Prus Wschodnich.powrót