Prezentacja Programu NIEPODLEGŁA dla korpusu dyplomatycznego

25-04-2017

Prezentacja Programu NIEPODLEGŁA dla korpusu dyplomatycznegofot. Danuta Matloch

Prezentacja Programu NIEPODLEGŁA dla korpusu dyplomatycznegofot. Danuta Matloch

Prezentacja Programu NIEPODLEGŁA dla korpusu dyplomatycznegofot. Danuta Matloch

Prezentacja Programu NIEPODLEGŁA dla korpusu dyplomatycznegofot. Danuta Matloch

Prezentacja Programu NIEPODLEGŁA dla korpusu dyplomatycznegofot. Danuta Matloch

Prezentacja Programu NIEPODLEGŁA dla korpusu dyplomatycznegofot. Danuta Matloch

Prezentacja założeń Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA była tematem spotkania wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego akredytowanymi w Polsce.

Spotkanie odbyło się 25 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Uczestniczyli w nim - oprócz pełnomocnika rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości RP, wiceministra Jarosława Sellina – także wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Obchody - zachętą do budowania wspólnej przyszłości

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Wydarzenia sprzed stu lat miały charakter wyjątkowy. Wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa, obronili jego granice, rozwijali gospodarkę, prawodawstwo i oświatę, a poprzez literaturę, sztukę, wzornictwo przemysłowe, architekturę czy muzykę – znaleźli drogi swoje miejsce w głównym nurcie światowej kultury. Szacunek do przeszłości nie stał się obciążeniem, ale przeciwnie - stał się zachętą do tworzenia, planowania i rozwoju. Rok 1918 to odzyskanie przez Polskę miejsca na zmieniającej się radykalnie, po I wojnie światowej, mapie Europy. Program Niepodległa pozwoli zaprosić obywateli innych państw, w szczególności regionu Europy Środkowo-Wschodniej, do wspólnego świętowania, do poznawania bogactwa polskiego dziedzictwa, kultury i idei, do wymiany wiedzy oraz do debaty na temat wzajemnego rozumienia istoty niepodległości i jej wagi, także w obliczu dzisiejszych wyzwań i zagrożeń.

Odzyskanie niepodległości i jej ugruntowanie były wieloletnim procesem, w który zaangażowali się Polacy w odradzającym się kraju i poza jego granicami. Polska wspierana była również przez wielu przyjaciół z krajów sprzyjających odrodzeniu naszego państwa. To właśnie zjednoczenie wysiłków w drodze do niepodległości pozwoliło na osiągniecie sukcesu.

Program Wieloletni NIEPODLEGŁA

W 2016 roku Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła w 2016 roku uchwałę o przygotowaniu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, który umożliwi zwiększenie zaangażowania społecznego w obchody oraz pozwoli na godne upamiętnienie jednej z najważniejszych rocznic dla historii Polski i zarazem przyczyni się do budowania wspólnoty. Program Niepodległa ma na celu zachęcenie wszystkich Polaków w kraju i zagranicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnego świętowania. Program Niepodległa bazuje na uniwersalnych wartościach, które mają szczególne znaczenie dla tożsamości narodowej Polaków: dążeniu do wolności, poszanowaniu godności człowieka i jego praw oraz solidarności.

Wartości te były bliskie zarówno Polakom dążącym do zjednoczenia kraju oraz odzyskania niepodległości na początku XX wieku, jak i każdemu patriocie naszych czasów.

Program Wieloletni Niepodległa przewiduje wspieranie projektów, które pozwolą na wspólne świętowanie Niepodległości w skali lokalnej i regionalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Każdy z planowanych programów dotacyjnych promował będzie uczestnictwo obywateli w przygotowaniu obchodów.

Za koordynację wszystkich działań realizowanych w ramach Programu odpowiada pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Sellin. Pełnomocnika wspierają Biuro Programu Niepodległa oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Trzy priorytety

Program dotowania działań upamiętniających stulecie niepodległości podzielono na trzy priorytety:

Priorytet 1: Za wsparcie projektów ogólnopolskich i kluczowych dla obchodów odpowiada bezpośrednio Minister Kultury i podległe mu instytucje, a same projekty wpisane zostały w treść Programu Wieloletniego. Przykładem takiego działania jest inicjatywa Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania Niepodległości”, czy „stulecie Awangardy w Polsce” prowadzone przez Muzeum Sztuki w Łodzi.

Priorytet 2: Biuro Projektu Niepodległa (BPN) koordynuje programy dotacyjne, wspierające działania lokalne i regionalne. Dodatkowo, BPN odpowiada za komunikację oraz promocję Programu.

Priorytet 3: Instytut Adama Mickiewicza zajmuje się dotowaniem programów zagranicznych i organizacją własnych działań kierowanych za granicę.

Prezentacja kultury polskiej ostatniego stulecia, w działaniach międzynarodowych, bazowała będzie się na siedmiu ścieżkach tematycznych, stanowiących motywy przewodnie projektów: Ignacy Jan Paderewski. Ikona Niepodległości; Polonia i Polacy za granicą; Polki; Pokolenie Niepodległej; Awangarda; Robotnicy; Duchowość Niepodległej. Każda z nich umożliwi wskazanie istotnego wkładu Polaków w rozwój Europy i Świata.powrót