Priorytety MKiDN w 2014 roku

17-01-2014

Reformy. Łatwiejszy dostęp do kultury. Zakończenie inwestycji wartych 1,5 mld zł. To najważniejsze zadania, które będą realizowane w 2014 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Priorytety resortu minister Bogdan Zdrojewski przedstawił 17 stycznia br. podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji fot. Danuta Matloch/MKiDN
2014-01-17 - Priorytety MKiDN w 2014 roku. Konferencja prasowa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji fot. Danuta Matloch/MKiDN
2014-01-17 - Priorytety MKiDN w 2014 roku. Konferencja prasowa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na zdjęciu: rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister Bogdan Zdrojewski, wicepremier Elżbieta Bieńkowska, fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji fot. Danuta Matloch/MKiDN
2014-01-17 - Priorytety MKiDN w 2014 roku. Konferencja prasowa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na zdjęciu: minister Bogdan Zdrojewski, wicepremier Elżbieta Bieńkowska, fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji fot. Danuta Matloch/MKiDN
2014-01-17 - Priorytety MKiDN w 2014 roku. Konferencja prasowa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na zdjęciu: rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister Bogdan Zdrojewski, wicepremier Elżbieta Bieńkowska, fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji fot. Danuta Matloch/MKiDN
2014-01-17 - Priorytety MKiDN w 2014 roku. Konferencja prasowa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na zdjęciu: rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister Bogdan Zdrojewski, wicepremier Elżbieta Bieńkowska, fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji fot. Danuta Matloch/MKiDN
2014-01-17 - Priorytety MKiDN w 2014 roku. Konferencja prasowa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji fot. Danuta Matloch/MKiDN
2014-01-17 - Priorytety MKiDN w 2014 roku. Konferencja prasowa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na zdjęciu: rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister Bogdan Zdrojewski, wicepremier Elżbieta Bieńkowska, fot.: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski podczas konferencji fot. Danuta Matloch/MKiDN
2014-01-17 - Priorytety MKiDN w 2014 roku. Konferencja prasowa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na zdjęciu: rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister Bogdan Zdrojewski, wicepremier Elżbieta Bieńkowska, fot.: Danuta Matloch

„Rok 2014 będzie okresem bardzo dynamicznych zmian w obszarze kultury, wielu reform:- kończonych i rozpoczynanych oraz dbałości o dziedzictwo narodowe" - mówił minister Bogdan Zdrojewski .

1 stycznia br. rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020. Dokument stanowi nowe rozwiązania systemowe, porządkujące i rozbudowujące  dotychczasowe działania w tym zakresie. Swoim zasięgiem obejmuje  najważniejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję i upowszechnianie czytelnictwa, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy oraz regulacje prawne dotyczące rynku księgarskiego. W ciągu sześciu lat na ten cel przeznaczonych zostanie miliard złotych.

Z początkiem stycznia 2014 r. rozpoczęły się analizy, które mają doprowadzić do zmian w funkcjonowaniu systemu pomocowego dla twórców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ich zadaniem jest wielokrotne zwiększenie środków finansowych przeznaczanych na ten cel. Szef resortu kultury poinformował, że jest już po pierwszych rozmowach z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ponieważ ma powstać potrzebna twórcom instytucja "związana z rynkiem pracy". „Chodzi o miejsce, w którym artyści poszukujący pracy mogliby znaleźć interesujące ich oferty pracy, a zainteresowani pracodawcy się tam ogłaszać”- wyjaśniał.

1 września br. wejdą w życie zmiany w programie szkolnictwa artystycznego I i II stopnia. Ich celem jest zwiększenie szans na zawodowy rozwój absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

"Ta reforma zmienia system kształcenia i związana jest z infrastrukturą szkolnictwa artystycznego I i II stopnia. W bieżącym roku przygotujemy ponad 150 placówek do poważnych inwestycji w roku 2015" - zapowiedział minister.

1 września br. nastąpi zakończenie reformy programowej przedmiotów artystycznych w szkołach powszechnych. 12 marca 2008 r. podpisano porozumienie między MKiDN i MEN w zakresie upowszechniania edukacji kulturalnej. Zmiany wprowadzano stopniowo od 1 września 2009 r. Wraz z początkiem roku szkolnego 2014/2015, muzyki i plastyki będą się uczyć już wszyscy uczniowie podstawówek, gimnazjów i liceów ogólnokształcących - wg szacunków - prawie 4 mln dzieci i młodzieży.

Minister zapowiedział też, że pod koniec 2014 r. przeprowadzi bilans obowiązującej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, aby w roku 2015 zapowiedzieć kolejne zmiany. Mają one dotyczyć głównie działalności instytucji artystycznych.

2014  będzie pierwszym pełnym rokiem realizacji programu Muzeum za złotówkę-  bilet wstępu do każdego z państwowych muzeów dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia kosztuje symbolicznie 1 zł. Obecnie w programie uczestniczy 40 placówek, systematycznie dołączają kolejne. Wykaz placówek : www.mkidn.gov.pl/muzeumzazlotowke

Odbędzie się również 3 edycja akcji Darmowy Listopad. Cztery rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie po raz kolejny udostępnią zwiedzającym swoje wnętrza i zbiory za darmo. W dwóch pierwszych edycjach liczba zwiedzających sięgnęła prawie pół miliona.

Te programy - jak zauważył minister Zdrojewski - zaowocowały wzrostem liczby przeprowadzonych lekcji muzealnych. "Będzie ich w roku 2014 ponad 10 razy więcej niż pięć lat temu" – zaznaczył.

W 2014 r. zostaną zakończone 23 projekty inwestycyjne o łącznej wartości prawie 1,2 mld zł ( w tym dofinansowanie UE: prawie 703 mln zł), m.in.: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Gdański Teatr Szekspirowski oraz sala koncertowa Narodowej Symfonicznej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach. Zakończą się również inwestycje finansowane z budżetu MKiDN, warte ok. 300 mln zł. Otwarte zostaną m.in.: Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach i Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie w jego ostatecznej formie, wraz z wystawą główną.

Do pobrania:

Informacja prasowa
Prezentacja


 powrót