Prof. Grzegorz Kurzyński ekspertem Europejskiego Programu Ewaluacji Instytucji Szkolnictwa Wyższego

08-07-2012

Profesor  Grzegorz Kurzyński jako jedyny przedstawiciel sektora artystycznego został ekspertem Europejskiego Programu Ewaluacji Instytucji Szkolnictwa Wyższego (Institutional Evaluation Programme – IEP), działającego  w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association – EUA).

Prof. Grzegorz Kurzyński, wybitny pianista, były rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu od 2010 roku jest członkiem Rady Głównej Stowarzyszenia Europejskich Konserwatoriów, Akademii Muzycznych i Wyższych Szkół Muzycznych  (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC).  Stowarzyszenie zrzesza 280 instytucji wyższego szkolnictwa muzycznego z 55 krajów. Profesor jest jedynym reprezentantem z  Polski.

Ponadto Profesor również działa w Komitecie Doskonalenia Jakości Kształcenia ( AEC Quality Enhancement Committee).powrót