Prof. Małgorzata Omilanowska złożyła podpis pod oświadczeniem ministrów kultury UE w związku z atakami terrorystycznymi w Paryżu

12-01-2015

Stajemy solidarnie w obronie wolności wypowiedzi i zobowiązujemy się chronić prawo artystów do swobodnej twórczości - czytamy we wspólnym  oświadczeniu ministrów kultury Unii Europejskiej w związku z  atakiem terrorystycznym na redakcję czasopisma Charlie Hebdo, do którego doszło 7 stycznia br. w Paryżu. Wśród sygnatariuszy deklaracji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Deklarację przyjęto z inicjatywy Minister Kultury Łotwy Dace Melbārde, reprezentującej Prezydencję w Radzie UE oraz Minister Kultury i Środków Przekazu Republiki Francuskiej Fleur Pellerin. Oświadczenie ma na celu podkreślenie znaczenia wolności artystycznej i wolności wypowiedzi. Jest wyrazem solidarności w kwestii obrony tych wolności i zapewnia o silnej woli ministrów, jeśli chodzi o ochronę praw artystów do nieskrępowanej twórczości.

Oświadczenie ukazało się w europejskiej prasie. Pełna wersja, w języku angielskim, znajduje się pod linkiem https://eu2015.lv/images/news/2015_01_11_JointStatement_minCult.pdf

Wspólne oświadczenie ministrów kultury unii europejskiej

(tłumaczenie nieoficjalne)

W środę 7 stycznia 2015 roku za sprawą ataku terrorystycznego na siedzibę magazynu satyrycznego Charlie Hebdo zginęło 12 osób, w większości dziennikarzy i artystów pracujących dla tego czasopisma.

Pomimo iż regularnie grożono im śmiercią, postanowili w dalszym ciągu wyrażać swoją wolność myślenia i tworzenia z humorem i talentem. Zostali zamordowani, ponieważ rysowali i publikowali.

Ten niewyobrażalny czyn miał na celu uciszenie ich na zawsze, zakończenie wydawania magazynu, a w szerszym kontekście ograniczenie wolności myślenia, wypowiedzi i twórczości. Swobody te stanowią podstawowe wartości europejskiej demokracji. Są to uniwersalne wartości demokratyczne.

W tym czasie głębokiego smutku i żalu, my, ministrowie kultury państw Unii Europejskiej, potępiamy to bezsensowne barbarzyństwo, które w najbardziej brutalny sposób próbuje podważyć nasze podstawowe wartości.

Jednogłośnie wyrażamy przekonanie, że wolność artystyczna i wolność wypowiedzi pozostają, w sposób twardy i niewzruszony, w sercu naszych wspólnych europejskich wartości. Francja i jej sojusznicy w Unii Europejskiej strzegą tych wartości i promują je w świecie. Potwierdzamy naszą determinację, by dzieło to kontynuować.

My, ministrowie kultury państw Unii Europejskiej, nie akceptujemy podejmowanych przez terrorystów prób narzucenia nam ich własnych standardów. Od niepamiętnych czasów sztuka inspirowała do refleksji, dając początek nowym ideom i walcząc z brakiem tolerancji i ignorancją. To wolność wypowiedzi w zróżnicowanym kulturowo środowisku sprawia, że idee te stają się częścią konstruktywnego dialogu.

My, ministrowie kultury państw Unii Europejskiej, stoimy dziś solidarnie w obronie wolności wypowiedzi i przysięgamy chronić praw artystów do swobodnej twórczości.

 

Dace Melbārde

Minister Kultury
Sprawująca rotacyjne przewodnictwo
w Radzie UE

Łotwa

Fleur Pellerin

Minister Kultury i Środków Przekazu

Francja

Josef Ostermayer

Federalny Minister Sztuki i Kultury,
Konstytucji i Mediów

Austria

Joëlle Milquet

Wiceminister Prezydent Wspólnoty Francuskojęzycznej i Minister Edukacji, Kultury i Dzieci

Belgia

Jean-Claude Marcourt

Wiceminister Prezydent Wspólnoty Francuskojęcznej i Minister Edukacji Wyższej, Badań i Mediów

Belgia

José Ignacio Wert Ortega

Minister Edukacji, Kultury i Sportu

Hiszpania

Isabelle Weykmans

Wiceminister Prezydent Wspólnoty Niemieckojęzycznej i Minister Kultury, Zatrudnienia i Turystyki

Belgia

Urve Tiidus

Minister Kultury

Estonia

Sven Gatz

Flamandzki Minister Kultury, Mediów
Młodzieży i Brukseli

Belgia

 

Zoltán Balog

Minister Zasobów Narodowych

Węgry

Vezhdi Rashidov

Minister Kultury

Bułgaria

 

Konstantinos Tasoulas

Minister Kultury i Sportu

Republika Helleńska

prof. Costas Kadis

Minister Edukacji i Kultury

Cypr

Heather Humphreys

Minister Sztuki, Dziedzictwa i Gaeltacht

Irlandia

 

Daniel Herman

Minister Kultury

Republika Czeska

Dario Franceschini

Minister Dziedzictwa i Działań Kulturowych oraz Turystyki

Włochy

 

dr Andrea Zlatar Violić

Minister Kultury

Chorwacja

Šarūnas Birutis

Minister Kultury

Litwa

 

prof. Monika Grütters

Minister Stanu ds. Kultury i Mediów

Niemcy

Maggy Nagel

Minister Kultury

Luksemburg

 

Marianne Jelved

Minister Kultury

Dania

dr Owen Bonnici

Ministerstwo Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu

Malta

 

 powrót