Prof. Paweł Machcewicz dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej

01-12-2008

1 grudnia 2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powołał profesora Pawła Machcewicza na stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Profesor Paweł Machcewicz jest historykiem i politologiem specjalizującym się w historii Polski i świata XX wieku oraz we współczesnych stosunkach międzynarodowych. W 1993 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej na Uniwersytecie Warszawskim, a jego praca doktorska opublikowana pod tytułem "Polski rok 1956 r.", otrzymała Nagrodę Historyczną Tygodnika "Polityka". Jest autorem ponad stu artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, opublikowanych w periodykach, pismach codziennych, tygodnikach. Za publikację "Emigracja w polityce międzynarodowej" w 2001 r. otrzymał nagrodę im. Jerzego Giedroycia. Od 1990 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, a od 2006 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu, gdzie kieruje również Zakładem Systemów Komunistycznych i Zimnej Wojny.powrót