Profesor Jack Lohman przewodniczącym Rady Powierniczej Muzeum Narodowego

07-03-2008

Muzeum Narodowe wymaga gruntownej reformy, ale widzę szansę by za pięć, sześć lat stało się jednym z najlepszych muzeów świata - powiedział profesor Jack Lohman, przyjmując z rąk ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego pełnomocnictwa do ustalenia składu i skonstruowania Rady Powierniczej, która ma zacząć działać w Muzeum Narodowym w Warszawie.
 
Minister Zdrojewski, który powołał profesora Lohmana na stanowisko przewodniczącego tej Rady oraz pełnomocnika do spraw restukturyzacji muzeum, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji Muzeum Narodowego, chce by Rada ukonstytuowała się jak najszybciej. Kolejnym etapem będzie wyłonienie i powołanie dyrektora jednostki oraz stworzenie planów naprawczych: krótko i długoterminowego. Efektem ma być zwiększona liczba odwiedzających, ustabilizowanie sytuacji finansowej oraz stworzenie właściwej kultury pracy w Muzeum. Jack Lohman przyznał, że do podjęcia tego wyzwania skłoniła go wyłącznie determinacja Bogdana Zdrojewskiego, który wielokrotnie podkreślał, że przekształcenie Muzeum Narodowego w nowoczesne i dobrze zarządzane muzeum, jest dla niego sprawą fundamentalną. Profesor Jack Lohman zadecydował, że swoją funkcję sprawował będzie społecznie.powrót