Profesor Piotr Piotrowski dyrektorem Muzeum Narodowego

03-08-2009

3 sierpnia profesor Piotr Piotrowski objął stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.

Profesor Piotrowski jest cenionym historykiem sztuki związanym, od 1980 z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kierował Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej. W latach 1992-1997 był kuratorem Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół sztuki XX w Europy Środkowo-Wschodniej i nurtu sztuki krytycznej.

W czasie kariery zawodowej był Wiceprzewodniczącym Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (1997-2003), prezesem Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (1987-1989), Przewodniczącym Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1996-1999), członkiem Rady Programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2005-2007), Rady Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, a także Rady Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Przez wiele lat współpracował z zagranicznymi uczelniami m.in. z: Central European University w Budapeszcie, Center for Advanced Study in The Visual Arts w Waszyngtonie, Institute for Advanced Study w Princeton a także, Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie.powrót