Program dotacyjny EtnoPolska – ogłoszenie wyników naboru

25-09-2018

Na zdjęciu wicepremier Piotr Gliński,
 wicepremier Beata Szydło i dyrektor NCK Rafał Wiśniewski podczas wspólnej konferencji prasowej.fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu wicepremier Piotr Gliński,
 wicepremier Beata Szydło i dyrektor NCK Rafał Wiśniewski podczas wspólnej konferencji prasowej.fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu wicepremier Piotr Gliński,
 wicepremier Beata Szydło i dyrektor NCK Rafał Wiśniewski podczas wspólnej konferencji prasowej.fot. Danuta Matloch

 

- EtnoPolska to bardzo nowoczesny projekt, bo on łączy z jednej strony kulturę, z drugiej strony społeczeństwo obywatelskie – powiedział  wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji prasowej podsumowującej wyniki naboru do programu dotacyjnego "Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska". W konferencji, która odbyła się 25 września w siedzibie MKiDN wzięli również udział wicepremier Beaty Szydło oraz dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. W ramach programu dofinansowano 231 projektów  na kwotę blisko 7 mln zł.

„EtnoPolska to bardzo nowoczesny projekt, bo on łączy z jednej strony kulturę, z drugiej strony społeczeństwo obywatelskie”

 - EtnoPolska to bardzo nowoczesny projekt, bo on łączy z jednej strony kulturę, z drugiej strony społeczeństwo obywatelskie. Dzięki tej inicjatywie mogliśmy poszerzyć znaczenie wspieranie stowarzyszeń, fundacji, instytucji, które dbają o tradycje ludowe, cieszymy się, że mogliśmy przeznaczyć środki na takie rzeczy, spełniamy nasz obowiązek - powiedział wicepremier Piotr Gliński.

Wicepremier Beata Szydło, pomysłodawczyni projektu zapowiedziała: „Będziemy przeznaczyć środki także w następnym roku, na wyjazdy zagraniczne zespołów, instrumenty, stroje, wsparcie tych wszystkich inicjatyw, które kultywują tradycje”.

Wyniki naboru programu EtnoPolska

Blisko 7 mln złotych przeznaczono na realizację zadań w 2018 roku (od 30 września do 20 listopada), dofinansowano do 95% budżetu zadań. Tegoroczny program cieszy się dużą popularnością. Zostało złożonych 648 wniosków, w których 364 wpłynęło przez organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), 233 przez samorządowe instytucje kultury. Przyznano dofinansowanie łącznie 231 podmiotom – wszystkim, które w ocenie punktowej uzyskały 75 punktów i więcej, na kwoty dofinansowania między 10 000 zł a 200 000 zł. Dofinansowanie przyznano w wysokości proporcjonalnej do oceny punktowej i kwoty wnioskowanej. Znaczna część dofinansowanych zadań to lokalne działania z niewielkim budżetem. Ponadto ponad 170 dofinansowanych zadań (¾ ogółu projektów) realizowane jest w miejscowościach poniżej 50 000 mieszkańców.

Szczegółowe wyniki programu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Program EtnoPolska

Głównymi celami programu Etno Polska jest dostrzeżenie unikatowego zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, a poprzez to stworzenie warunków, które wzmocnią lokalną tożsamość kulturową. Adresatami programu są organizacje pozarządowe i samorządowe instytucji kultury. To forma wsparcia dla kultury ludowej. Jest on skierowany do artystów i zespołów folklorystycznych oraz do wszystkich środowisk, które promują kulturę tradycyjną. Program obejmuje bardzo szeroki zakres działań, m.in. wydarzenia kulturalne: kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, rekonstrukcje historyczne, działania edukacyjne i animacyjne, aby wspomóc lokalne społeczności w działaniach twórczych, filmy, nagrania, wydawnictwa, projekty interdyscyplinarne.

 

 

 powrót