Program dotacyjny Kultura Dostępna - ogłoszenie wyników

03-08-2015

Muzea, biblioteki, teatry, ośrodki kultury – takie m.in. instytucje z całej Polski znalazły się wśród 169 placówek, które zyskają dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Kultura Dostępna. Jego celem jest dofinansowanie zadań ułatwiających dostęp do kultury, a jego budżet na 2015 r. wyniósł 5,75 mln zł.

W pierwszym naborze wnioski można było składać od 30 kwietnia br. Wpłynęło ich 1288.

Szerszy dostęp i integracja społeczna

W ramach programu „Kultura Dostępna” można ubiegać się o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury. Chodzi o organizację oferty kulturalnej, działań poza stałą siedzibą instytucji oraz wyjazdów tematycznych.

Odbiorcami dofinansowanych zadań mają być przedstawiciele różnych grup m.in.: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które z powodu barier mentalnych, kulturowych czy prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Wyniki naboru programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 Kultura Dostępnapowrót