Program Europa dla Obywateli po 2013 r. – konsultacje publiczne

30-10-2010

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne on-line, które mają na celu zebranie opinii na temat pożądanego kształtu kolejnej edycji programu Europa dla Obywateli. Konsultacje potrwają do 5 stycznia 2011 r. i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych – osób prywatnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz publicznych, instytucji badawczych i innych.

Strona konsultacji ws. przyszłość programu Europa dla Obywateli:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Programme&lang=pl.


Ponadto przypominamy, że do 15 grudnia 2010 r. trwają konsultacje publiczne na temat kolejnej edycji programu Kultura.

 
Konsultacje te są dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc2805_en.htm.

Zebrane opinie będą stanowiły istotny wkład w przygotowywane przez Komisję Europejską projekty podstaw prawnych dla kolejnych edycji programów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!powrót