Program współpracy polsko- czeskiej

08-05-2014

Monika Smoleń oraz Kateřina Kalistová. Fot. Paweł Mazur
Podsekretarz stanu w MKiDN dr Monika Smoleń. Fot. Paweł Mazur

Monika Smoleń oraz Kateřina Kalistová. Fot. Paweł Mazur
Podsekretarz stanu w MKiDN dr Monika Smoleń oraz Kateřina Kalistová- wiceminister kultury Czech Fot. Paweł Mazur

Monika Smoleń oraz Kateřina Kalistová. Fot. Paweł Mazur
Podsekretarz stanu w MKiDN dr Monika Smoleń oraz Kateřina Kalistová- wiceminister kultury Czech Fot. Paweł Mazur

 

Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014–2016 podpisały podsekretarz stanu w MKiDN dr Monika Smoleń oraz Kateřina Kalistová- wiceminister kultury Czech. Uroczystość odbyła się 6 maja 2014 r. Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Zawarta umowa szczegółowo normuje współpracę polsko-czeską w wybranych dziedzinach kultury. Określa zasady wymiany artystów i zespołów artystycznych oraz ich udziału w międzynarodowych festiwalach. Wskazuje nowe formy kooperacji w dziedzinie teatru, muzyki, sztuk wizualnych, kinematografii oraz literatury. Umożliwia rozwój współpracy muzeów i galerii oraz stwarza warunki do realizacji projektów wystawienniczych, a także promocji dziedzictwa kulturowego.

Jest to już trzeci Program współpracy w dziedzinie kultury, będący aktem wykonawczym do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r.powrót