Program współpracy polsko-słowackiej podpisany

09-10-2015

Podpisanie programu współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2015-2018
Minister Małgorzata Omilanowska i Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej Dušan Krištofik. Podpisanie programu współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2015-2018. fot.: Danuta Matloch

Współpraca w zakresie teatru, muzyki, filmu i literatury oraz w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, a także organizacji wystaw artystycznych – m.in. takie są założenia Programu współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2015-2018. Dokument podpisali w piątek (9 października br.) minister Małgorzata Omilanowska i Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej Dušan Krištofik.

Program jest uzupełnieniem obowiązującej obecnie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej z 2000 r. To już czwarty resortowy dokument wykonawczy do wspomnianej umowy wytyczającej ogólne ramy współpracy. Z inicjatywą podpisania go wystąpiła strona słowacka.

Cel: wzmocnienie współpracy kulturalnej

Nowy program precyzuje formy i obszary polsko-słowackiej współpracy kulturalnej na szczeblu resortów kultury, a jego podpisanie pozwoli na wzmocnienie tego współdziałania.

W dokumencie wskazano formy współpracy w zakresie teatru, muzyki, kinematografii i literatury. Przewidywana jest także wspólna organizacja wystaw sztuki współczesnej i udział w wydarzeniach z zakresu sztuk wizualnych. Program określa też zasady wymiany zespołów artystycznych i ich udziału w międzynarodowych festiwalach, jak również precyzuje zasady organizacji wizyt i pobytów artystów, twórców oraz specjalistów w dziedzinie kultury.

Poza tym program umożliwia rozwój współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury oraz kooperacji między instytucjami muzealnymi obu państw. Podkreśla też znaczenie ochrony dziedzictwa niematerialnego.

Sygnatariusze zachęcają do podejmowania inicjatyw w związku z obchodami rocznic upamiętniających wybitne postaci; wyznaczają też platformę współdziałania na forach międzynarodowych.

Program wchodzi w życie w dniu podpisania i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2018r.powrót