Programy „Turcja 2014-Promesa” oraz „Zamówienia kompozytorskie” ogłoszone

21-12-2012

Dwa programy- „Turcja 2014-Promesa” oraz „Kolekcje”, Priorytet „Zamówienia kompozytorskie” zostały 21 grudnia ogłoszone przez Ministra Kultury.

Program „Turcja 2014-Promesa” związany jest przypadającą w 2014 roku rocznicą 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Turcją. Celem programu jest zwiększenie zainteresowania polską kulturą w Turcji oraz podniesienie wiedzy tureckich odbiorców o Polsce poprzez prezentację najwartościowszych polskich dokonań artystycznych i kulturalnych oraz wzajemne poznanie i zbliżenie środowisk artystycznych i społeczeństw obu krajów. Budżet Programu wynosi 4 500 000 zł. I etap naboru,  obejmujący wnioski zawierające wstępny projekt zadania, będzie trwać do 31 stycznia 2013 r. Instytucją zarządzająca programem jest Instytut Adam Mickiewicza.

W ramach Programu „Kolekcje”, Priorytet „Zamówienia kompozytorskie” można ubiegać się o dofinansowanie zadań obejmujących zamówienie wraz z prawykonaniem jednego nowego dzieła muzycznego, muzyczno-choreograficznego, słowno-muzycznego lub multimedialnego z dominującą obecnością muzyki. Budżet Priorytetu w roku 2013 wynosi 2 000 000 zł. Nabór wniosków do priorytetu trwać będzie do 31 stycznia 2013 r. Instytucją zarządzająca programem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Elektroniczne formularze wniosków w systemie EBOI zostaną uruchomione na początku stycznia 2013 r.powrót