Programy Kultura i Europa dla Obywateli po 2013 r. – trwają konsultacje publiczne

06-10-2010

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne on-line, które mają na celu zebranie opinii na temat pożądanego kształtu kolejnych edycji programów Kultura i Europa dla Obywateli.

Konsultacje otwarte są dla szerokiego grona zainteresowanych podmiotów.

Zebrane opinie będą stanowiły istotny wkład w przygotowywane przez Komisję Europejską projekty podstaw prawnych dla kolejnych edycji programów.

Program Kultura po 2013 r:

- konsultacje trwają do 15 grudnia 2010 r.

- konsultacje te są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc2805_en.htm.

 

Program Europa dla Obywateli po 2013 r.:

- konsultacje trwają do 5 stycznia 2011 r.

- konsultacje te są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Programme&lang=pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!powrót