Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015

03-10-2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska ogłosiła   Programy MKiDN na rok 2015. Wnioski będzie można składać poprzez portal systemu EBOI- formularz zostanie udostępniony 6 października br. Nabór wniosków do priorytetu Ochrona zabytków trwa do 31 października, pozostałych- do 30 listopada br. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2015:

•Obserwatorium kultury

•Wydarzenia artystyczne

- Muzyka

- Teatr i Taniec

- Film

•Dziedzictwo kulturowe

- Ochrona zabytków archeologicznych

- Kultura ludowa i tradycyjna

- Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

- Ochrona zabytków

•Promocja literatury i czytelnictwa

- Literatura

- Partnerstwo publiczno-społeczne

Kolejne programy będą ogłaszane sukcesywnie w najbliższych dniach. We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI. Formularz zostanie udostępniony od 6 października br.

Regulaminy są dostępne na stronie: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015.php

Programy Ministra to mechanizm, dzięki któremu przyznawane są dotacje ze środków w dyspozycji resortu kultury, będący narzędziem realizacji jego długofalowej strategii. Wnioski oceniane są przez niezależne komisje eksperckie.

 powrót