Programy Ministra na rok 2014 - ogłoszone

03-02-2014

Wyniki dotyczące rozpatrzenia wniosków z 25 programów i priorytetów złożonych w I naborze - do 30 listopada 2013 r. - są już dostępne w zakładce Programów MKiDN. 

Infografika Programy Ministra na rok 2014

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania. Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz trybu składania odwołań znajdują się w zakładkach poświęconych poszczególnym programom i priorytetom.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014.php

Programy Ministra to mechanizm, dzięki któremu przyznawane są dotacje ze środków w dyspozycji resortu kultury, będący narzędziem realizacji jego długofalowej strategii. Wnioski oceniane są przez niezależne komisje eksperckie.powrót