Programy Ministra na rok 2017

03-11-2016

Ponad 50 mln zł więcej niż w ubiegłym roku wyniesie budżet Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017. Pierwszy nabór zakończy się do 30 listopada 2016 r. Oprócz programów, które funkcjonowały dotychczas, ogłoszono 7 nowych:

W porównaniu z rokiem 2016, zwiększone zostały budżety 4 programów: Ochrona zabytków (do którego pierwszy nabór zakończył się 31 października 2016 r.), Muzyka, Edukacja kulturalna oraz Kultura ludowa i tradycyjna

Na rok 2017 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił następujące programy:

Programy z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej

Programy z zakresu literatury i promocji czytelnictwa

Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego

Programy infrastrukturalne

Inne programy

Programy MKiDN z terminem naboru innym niż do 30 listopada br., zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

 powrót