Programy Ministra zatwierdzone!

23-10-2009

W serwisie internetowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostępne są zasady dotyczące programów ministra na rok 2010. W tegorocznej edycji utworzono następujące programy:

Część z wymienionych programów dzieli się dodatkowo na priorytety tematyczne. Kształt i treść programów wychodzi naprzeciw postulatom zaprezentowanym przez przedstawicieli środowiska kulturalnego podczas wrześniowego Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie.

W ramach wprowadzonych modyfikacji zwiększono liczbę priorytetów przekazanych do zarządzania instytucjom zewnętrznym i znacząco wzmocniono rolę ekspertów oceniających wnioski.

Najbliższy nabór wniosków do wymienionych programów odbędzie się w terminie do 30 listopada 2009 r.

Przypominamy również, iż w lipcu br został ogłoszony program Fryderyk Chopin 2010 – Promesa, skierowany do realizatorów zadań związanych z obchodami Roku Chopinowskiego.powrót