Projekt "Nitrofilm" zakończony. 43 przedwojenne filmy fabularne uratowane przed zniszczeniem

14-07-2014

Baner Nitrofilm
nitrofilm.pl

Dzięki nowoczesnym materiałom konserwatorskim, urządzeniom i technologii Filmoteka Narodowa przeprowadziła po raz pierwszy w Polsce kompleksową renowację, digitalizację i rekonstrukcję najstarszych zabytków filmowych. Unikalną kolekcję udało się uratować dzięki 14,7 mln zł dofinansowania w ramach XI Priorytetu POIiŚ, z którego MKiDN przekazuje fundusze jako instytucja pośrednicząca.

Konserwacji i cyfryzacji poddano wybrane 43 przedwojenne filmy fabularne. Spośród nich trzy filmy nieme („Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów”, „Pan Tadeusz” oraz „Zew morza”) zostały poddane pełnej rekonstrukcji i zaprezentowane publiczności ze skomponowaną współcześnie ilustracją muzyczną. Dodatkowo wykonano pełną rekonstrukcję jednego filmu niemego – „Rok 1863” (do którego muzykę skomponował Michał Lorenc) oraz wstępną rekonstrukcję (w nieco mniejszym zakresie) 15 filmów dźwiękowych. Pozostałe 24 filmy zostały zabezpieczone w postaci skanów setek tysięcy klatek z oryginalnych taśm filmowych - w przyszłości będą mogły zostać poddane rekonstrukcji i udostępnione publiczności.

Początki projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” sięgają roku 2006. Projekt powstał w związku z  odnalezieniem w ostatnich latach kilku polskich filmów przedwojennych, uznawanych za zaginione (m.in. fragmenty Pana Tadeusza Ryszarda Ordyńskiego 1928, Ludzie bez jutra Aleksandra Hertza 1921). Ze względu na zły stan techniczny wymagały one szybkiej konserwacji i zabezpieczenia. W tym samym roku projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” został opracowany ponownie, w wersji znacznie poszerzonej i zgłoszony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa na dofinansowanie między MKiDN a Filmoteką Narodową została podpisana 28 grudnia 2009 r.

Realizacja projektu umożliwiła powstanie specjalistycznej infrastruktury do prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych nad najstarszymi materiałami filmowymi oraz cyfryzację części zbioru polskiej kinematografii przedwojennej. W pracowni Restauracji Taśmy Filmowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt, zatrudnieni specjaliści oraz przeszkoleni pracownicy Filmoteki Narodowej, przeprowadzili kompleksowe prace nad zbiorem najcenniejszych polskich filmów, zgodnie ze standardami w zakresie renowacji i rekonstrukcji archiwaliów filmowych, obowiązującymi w archiwach zagranicznych.

http://www.nitrofilm.pl/powrót