Projekty Centrum Nauki Kopernik oraz krakowskich Sukiennic laureatami ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”.

06-05-2011

5 maja 2011 r., podczas gali w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbieta Bieńkowska wręczyła nagrody zwycięzcom ogólnopolskich konkursów „Eurolider” i „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”. W uroczystości uczestniczył także Premier RP, Pan Donald Tusk.

Wśród laureatów znalazły się dwie inwestycje realizowane przy udziale środków europejskich wdrażanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W kategorii „Zabytek” zwycięzcą konkursu został projekt zrealizowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie pt. „Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 5,2 mln euro w ramach Priorytetu 3 „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Realizacja projektu pozwoliła na przekształcenie Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach w nowoczesne muzeum odpowiadające standardom XXI wieku, zarówno w zakresie przechowywania i konserwacji dzieł sztuki, jak też działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej.

Zwycięzcą w kategorii „Obiekt turystyczny” został projekt finansowany w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa pt. „Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”. Inwestycja otrzymała wsparcie UE w wysokości 207 mln zł.

Centrum jest nowoczesną instytucją kultury służącą rozwijaniu zainteresowania otaczającym nas światem. Realizowany projekt jest ciekawym połączeniem i ukazaniem przenikania się nauki oraz kultury i sztuki. Nowoczesny obiekt pomieścił m.in. wystawy stałe i czasowe, laboratoria i pracownie multimedialne, Park Odkrywców a w nim m.in. zewnętrzną galerię sztuki oraz amfiteatr.

Powyższe wyróżnienia potwierdzają m.in. sprawne wdrażanie środków europejskich na kulturę dostępnych w ramach POIiŚ przez Ministerstwo, które jest liderem w ich absorpcji. W wyniku ich wykorzystania:powrót