Promocja projektu Ostbalticum w Telszach

18-05-2017

Promocja III tomu serii wydawniczej Aestiorum Hereditas, obejmującego publikację "Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej" Michała Eustachego Brensztejna wraz z obszernym komentarzem odbyła się 18 maja 2017 r. w Żmudzkim Muzeum "Alka" Telszach (Litwa).

Publikacja ta stanowi zwieńczenie realizacji trzeciego etapu Projektu Ostbalticum, zainicjowanego w 2008 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowanego przez międzynarodowe grono naukowców.

W spotkaniu w Telszach uczestniczyli: Anna Bitner-Wróblewska i dr Wojciech Brzeziński (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) oraz reprezentujące Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Karina Chabowska i Jolanta Miśkowiec (Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych). Promocja książki towarzyszyła obchodom Dnia Muzealnika.

Michał Eustachy Brensztejn (1874-1938) był badaczem dziejów rodzinnej Żmudzi, archeologiem, etnografem, historykiem kultury, publicystą, bibliotekarzem książnicy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jego dziełem jest "Inwentarz archeologiczny gubernji kowieńskiej" - opis 900 miejscowości z terenów ówczesnej guberni kowieńskiej (obecnie teren większości Litwy, północnej Białorusi i niewielkiego obszaru na południu Łotwy).powrót