Protokół o polsko-chińskiej współpracy kulturalnej podpisany

20-06-2016

Na zdjęciu: Podpisanie Protokołu o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019. autor zdjęcia: Andrzej Hrechorowicz / KPRP
fot.: Andrzej Hrechorowicz / KPRP

Na zdjęciu: Podpisanie Protokołu o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019. autor zdjęcia: Andrzej Hrechorowicz / KPRP
fot.: Andrzej Hrechorowicz / KPRP

 

Współpraca między instytucjami kultury oraz wymiana wizyt artystów i twórców – to główne założenia podpisanego 20 czerwca br. Protokołu o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019. Sygnatariuszami dokumentu są: Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin oraz ambasador ChRL w Polsce Xu Jian.

 

Protokół ma na celu pogłębienie wieloaspektowej współpracy na szczeblu resortów kultury, a jego podpisanie pozwoli na realizację konkretnych projektów kulturalnych. Dokument podkreśla znaczenie współpracy instytucji kultury i wymiany informacji o infrastrukturze kulturalnej, a także określa zasady wymiany twórców i artystów, zespołów artystycznych oraz organizacji wizyt studyjnych.

Porozumienie to stwarza warunki do szerszej prezentacji twórczości artystycznej, w szczególności sztuki współczesnej oraz umożliwia rozwój współpracy w dziedzinie muzyki i tańca, kinematografii oraz literatury. Wskazano także na ramy współdziałania bibliotek i archiwów oraz umożliwiono szeroką współpracę muzeów, obejmującą także realizację wystaw.

Dokument ustanawia obszary kooperacji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków oraz wzmacnia współpracę w obszarze dziedzictwa niematerialnego. Jako nowy obszar wzajemnej kooperacji wskazuje przemysły kultury. Ponadto, wyznacza platformę współdziałania na forach międzynarodowych.

Protokół określa także warunki organizacyjne współpracy.powrót