Przebudowa siedziby Teatru Kwadrat

08-05-2014

Podpisanie umowy na dofinansowanie kwotą 5,6 mln zł przebudowy dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie. Fot. Danuta Matloch
Podpisanie umowy na dofinansowanie kwotą 5,6 mln zł przebudowy dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie. Fot. Danuta Matloch

Podpisanie umowy na dofinansowanie kwotą 5,6 mln zł przebudowy dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie. Fot. Danuta Matloch
Podpisanie umowy na dofinansowanie kwotą 5,6 mln zł przebudowy dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie. Fot. Danuta Matloch

Od zrujnowanego kina ku nowoczesnemu teatrowi. Taką nazwę nosi projekt przebudowy dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie, który uzyskał 5,6 mln zł dofinasowania w ramach Funduszu Norweskiego i Funduszy EOG na lata 2009-2014. Umowę w tej sprawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał 8 maja br.

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystyczno - kulturowej Warszawy oraz dostępności do oferty kulturalnej Teatru Kwadrat, a także poprawa stanu technicznego infrastruktury kultury.

Dzięki dofinasowaniu nastąpi remont i adaptacja pomieszczeń nieistniejącego kina. Powstaną funkcjonalne i elastyczne ramy przestrzenne dla profesjonalnej działalności Teatru Kwadrat.

Obecna, duża sala teatralna (wcześniej kinowa) będzie spełniać wymagania współczesnego widza i aktora. Będzie też posiadać niezbędne standardy techniczne. Nowa, kameralna sala będzie liczyć 80 miejsc. Zabytkowe malowidła ścienne i mozaiki epoki socrealizmu zostaną zabezpieczone przed degradacją. Dodatkowo udostępniona będzie sala przygotowana z myślą o najmłodszych, nierozerwalnie związana z wprowadzeniem oferty kierowanej do młodego widza.

Dzięki modernizacji obiektu do programu będzie można wprowadzić spektakle kameralne i obcojęzyczne, przedstawienia dla dzieci oraz koncerty. Scena kameralna pozwoli na wzbogacenie repertuaru o monodramy, występy typu „stand up” i kabarety literackie. Projekt zakłada także promocję młodych artystów. Wydarzenia będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu to 6, 7 mln zł, dofinansowanie - 5, 6 mln zł. Realizacja potrwa od stycznia do grudnia 2015 r.

MECHANIZM FINANSOWY EOG ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

Do roku 2009 Polska na projekty z zakresu kultury uzyskała prawie 400 mln zł, z czego w ramach:

• Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - 350 mln zł  - na projekty inwestycyjne.

Zrealizowano 34 projekty, które dotyczą ważnych dla polskiej kultury i mających ponadregionalny zasięg obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Są to m.in. kompleksowe inwestycje dotyczące zabytków ujętych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (np. fortyfikacje Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki ) oraz renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze ).

•  Funduszu Wymiany Kulturalnej - 38 mln zł - na przedsięwzięcia kulturalne.

Zrealizowano 72 projekty ze sfery kultury w ramach 4 obszarów priorytetowych: muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. Dofinansowanie uzyskać mogły projekty realizowane wspólnie z instytucjami z Państw – Darczyńców, dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych, współpracy oraz wymiany artystów, współpracy szkół i uczelni artystycznych, współpracy ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, a także współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji kultury i archiwów. W ramach zrealizowanych projektów łącznie odbyło się ponad 700 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2,2 tys. artystów, a liczba widzów przekroczyła 500 tys. Projekty realizowane były na terenie Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

W ramach nowej perspektywy finansowej (do roku 2016) Polska dysponuje alokacją 320 mln zł, z czego:

- w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dofinansowanie o łącznej wartości  ponad 275, 2 mln zł uzyskało 18 projektów, m.in. Nowy Teatr w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum - Zamek w Łańcucie i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

- w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej dofinansowanie otrzymały 53 projekty na kwotę prawie 41 mln zł.

Informację o programie można znaleźć na stronie internetowej: www.eog2016.mkidn.gov.plpowrót