Przedłużenie terminu składania wniosków

30-11-2009

Ze względu na trudności techniczne związane ze złożeniem wniosków w systemie EBOI uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcy którzy założyli do dnia 30 listopada konto w systemie EBOI i którzy są w tracie prac nad wnioskami, ale ze względów na trudności z dostępem do strony Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta nie będą mogli zrobić tego do końca 30 listopada 2009, mogą złożyć aplikacje w terminie do 3 grudnia br.

Takie wnioski zostaną uznane za złożone w terminie. Dotyczy to zarówno daty wysłania w systemie EBOI, nadania na poczcie bądź osobistego złożenia wniosku pod wskazanym w programie adresem.powrót