Przedłużona możliwość składania potwierdzeń złożenia wniosków do Programów Ministra

30-11-2015

Uprzejmie informujemy, iż wnioskodawcy, którzy  złożą wniosek w systemie EBOI w dniu 30 listopada 2015 r. do godz. 00.00, będą mieli możliwość wydruku Potwierdzenia złożenia wniosku oraz jego dostarczenia lub przesłania pocztą również w dniu 1 grudnia 2015 r. Potwierdzenia złożenia wniosku wydrukowane i przesłane w dniu 1 grudnia będą traktowane jako wnioski złożone w terminie.powrót