Przedstawiciele MKiDN na międzynarodowej konferencji w Łucku

21-09-2017

Fot. MKiDN

W Łucku na Ukrainie 21 września rozpoczęły się obrady międzynarodowej konferencji  "Ołyka i Radziwiłłowie w historii Ukrainy, Polski i Białorusi”. Spotkanie zorganizowano w związku z prowadzonymi pracami remontowo-konserwatorskimi w kolegiacie w Ołyce, które finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolegiata Świętej Trójcy w Ołyce

Kościół powstały w latach 1635-1640 często uważany jest za najpiękniejszą świątynię na Wołyniu. Po 1945 r. jego wnętrze zostało zdewastowane, a wyposażenie zniszczone lub zagrabione. W 2013 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało fundusze dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego na sporządzenie specjalistycznych ekspertyz i stworzenie kompleksowego programu prac konserwatorskich.

Od 2014 roku w  kolegiacie w Olyce trwają  kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie. Koordynatorem projektu i beneficjentem środków z Programu MKiDN "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" jest Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

Turystyczna wizytówka Wołynia?

Ważnym elementem  uzupełniającym prace remontowo-konserwatorskie są działania mające na celu rozwój badań naukowych związanych z historią ordynacji radziwiłłowskiej w Ołyce. Zachowane tam pamiątki świadczą o jej świetnej przeszłości. Dzięki prowadzonym pracom, cenny zabytek świadczący o wielkości przeszłych pokoleń odzyska dawną świetność.

Międzynarodową konferencję „Ołyka i Radziwiłłowie w historii Ukrainy, Polski i Białorusi” współorganizuje kilka – polskich i ukraińskich instytucji – w tym również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 powrót