Przedstawiciele ukraińskiego parlamentu z wizytą w MKiDN

17-02-2017

Na zdjęciu: Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina z delegacją grupy parlamentarnej w Radzie Najwyższej Ukrainyfot. Danuta Matloch

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina z delegacją grupy parlamentarnej w Radzie Najwyższej Ukrainyfot. Danuta Matloch

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina z delegacją grupy parlamentarnej w Radzie Najwyższej Ukrainyfot. Danuta Matloch

 

Funkcjonowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji podległych było tematem rozmowy wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina z delegacją grupy parlamentarnej w Radzie Najwyższej Ukrainy ds. kontaktów międzyparlamentarnych. Spotkanie odbyło się 17 lutego 2017 r. w siedzibie MKiDN.

Podczas spotkania przedstawiciele ukraińskiego parlamentu zadawali pytania dotyczące działalności ministerstwa i polityki prowadzonej w Polsce w tym zakresie. Goście ukraińscy byli zainteresowani w szczególności działalnością Instytutu Książki, gdyż podobna instytucja będzie utworzona na Ukrainie. Padały również pytania dotyczące funkcjonowania Archiwów Państwowych oraz kwestii związanych z digitalizacją zbiorów.

Wiceminister Jarosław Sellin przedstawił strukturę organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podział kompetencji kierownictwa resortu. Podczas spotkania zaprezentowano również działania poszczególnych departamentów MKiDN. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę w zakresie stosunków wzajemnych dotyczących kultury między Ukrainą i Polską, w tym wymianę artystów.  Podkreślono zabiegi Polski dotyczące poszukiwań utraconych podczas II Wojny Światowej zabytków.

Omówiono też kwestie związane z utrzymaniem cmentarzy polskich znajdujących się na terenie Ukrainy. Ponadto wiceminister Sellin przedstawił politykę wspierania twórczości filmowej w Polsce, a także zaprezentował najistotniejsze festiwale filmowe w naszym kraju. Rozmawiano też o wydarzeniach związanych z Targami Książki Historycznej oraz Targami Książki Katolickiej. Wiceminister zaprezentował również działalność najważniejszych Muzeów w Polsce.powrót