Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju

22-12-2009

22 grudnia 2009 roku Minister Bogdan Zdrojewski odebrał z rąk harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju.

przekazanie światełkapowrót